Computer Education: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಶಿಕ್ಷಣವಿದ್ರೂ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗಳ ಪಾಡು

TALP ಎಂದರೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಇದರರ್ಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ ಕಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

First published: