JEE Main ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) JEE ಮುಖ್ಯ ಸೆಷನ್-1 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಂಡೋವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.50ರ ವರೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

First published: