Value Education: ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ!

ಹೆಸರಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲಾ ಅವರು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣವು ನೀವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

First published: