Winter Holiday: ಜನವರಿ 23 ರವರೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!

ಶೀತ ವಾತಾವರಣದ ಕಾರಣ ಜನವರಿ 23ರ ವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

First published: