Education Inflation: ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ

ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸರಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು ತೀರಾ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನಬಹುದು.

First published: