School Uniform: ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್​ ಕೋಡ್​ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್​ ಕೋಡ್​ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: