December Holidays: ಈ ಬಾರಿ ಶಾಲಾ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಚುರುಕುತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ

ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ. ನೀವು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಆ ಜಾಗದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

First published: