Nursing Exam: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಕಲು; ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಸಾಥ್!

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ 10, ಸಾವಿರ ಹಣ ಪಡೆದು ನಕಲು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ವಿಷಯವೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

First published: