PUC Practical Exam: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಫೆಭ್ರವರಿ 6 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 28-02-2023ರ ವರೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ.

First published: