Resume Tips-8: ರೆಸ್ಯೂಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ ಎಚ್ಚರ!

ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಿದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ, ಹುದ್ದೆಗೆ ಬೇಕಿರುವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

First published: