UPSC Prelims Exam Pattern: ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂಕಗಳ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇ 28ರಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: