Highest Paid Jobs: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 10 ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ

Top 10 Careers: ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದು. ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಉದ್ಯೋಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡದ ಕೆಲಸಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು? ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

First published: