IAS Sisters: ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ಜೋಡಿಗಳ ಸಾಧನೆ

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಂತದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪರೂಪ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸೋದರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಂದಿರು, ತಂಗಿಯಂದಿರು IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

First published: