'ಟಾಸ್ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ': ಧೋನಿ ವಿದಾಯಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ಎಂಎಸ್​ಡಿ ಮುಂದಾಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು.

First published: