Hitler Faced Bug: ಗದಗದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮುಖದ ಅಪರೂಪದ ಕೀಟ ಪತ್ತೆ!

ಜರ್ಮನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮುಖವನ್ನು ಹೋಲುವ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು 'ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಗ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: