Puttakkana Makkalu: ಮೊದಲನೇ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ, ನೀವೂ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ!

ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳು ಸಹನಾ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

First published: