Bhoomige Banda Bhagavantha: ಭಕ್ತನಿಗಾಗಿ 'ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ', ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ

ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಭಕ್ತನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ದೇವರೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

First published: