Shark Tank: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಶಾರ್ಕ್‍ಗಳು ಆಗಬಹುದು?

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಶಾರ್ಕ್‍ಗಳು ಆಗಬಹುದು? ಎಂದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ಬುಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಣಸೂರು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

First published: