'ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ': 'ಯುವರತ್ನ' ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯ ಮನದಾಳದ ಮಾತು

First published: