Ayra Yash: ಮಗಳು ಐರಾ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಯಶ್?

ಯಶ್ ಅವರು ಮಗಳ ಐರಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಇದರಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ?

First published: