Rocking Star Yash: ಈ ಒಂದು ವಿಷ್ಯ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ 19ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಯಶ್

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ 19ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಯಶ್, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷ್ಯ ಓಕೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತೆ.

First published: