Vaishnavi Gowda: ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಏಕೆ? ವಿದ್ಯಾಭರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಹೆಣ್ಣು ನೋಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕೆ? ಹಾರ ಬೇರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮಾತು. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭರಣ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

First published: