ಸಾಲು ಸಾಲು ವಿವಾದಗಳ ಬಳಿಕವೂ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಟಾರ್​​ಗಿರಿ ಮಂಕಾಗಲ್ಲ ಏಕೆ.. 10 ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

challenging star darshan ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳಾಚೆಗೂ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಂ ಕೊಂಚವೂ ಮಾಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

First published: