Vaishnavi Gowda-Vidyabharan: ವೈಷ್ಣವಿ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ವಿದ್ಯಾಭರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳಷ್ಟೇ ಭೇಟಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡೂ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು?

First published: