Kantara Movie: ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಟ! ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿ?

ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಂ ನಟ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ?

First published: