Sequels Movies: ಭಾರತದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತವೇ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ!

ಕೊರೋನಾ ನಂತರ ಇದೀಗ ಒಂದೊಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಪ್ರೆಮಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯಿತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವೀಕ್ಷೆಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿನ ಟಾಫ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: