ಈ ವರ್ಷ ಬ್ರೇಕಪ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್​ ಜೋಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

2020 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್​ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: