Tabu: 52 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಟಬು! ಇವ್ರ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಟಬು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಈ ಥರ ಇದೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಟಿಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಇದಲ್ಲ.

First published: