'ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು': ಬಿಚ್ಚುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರನಟಿ..!

First published: