ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ Pushpa - 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸೂಪರ್ ಚಾನ್ಸ್

ಪುಷ್ಪ-2 ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸೂಪರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಈ ಆಡಿಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: