South Actresses: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್​ನಿಂದ MBBS ತನಕ! ಸೌತ್​ನ ಈ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರು ಎನ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸೌತ್​ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಚೆಲುವೆಯರು ಸೌಂದರ್ಯ , ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿಯರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾ?

First published: