Rachita Ram: ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಬೇಕಾ? ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಸಾರಿ ಲುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ

Rachita Ram: ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ ಹಬ್ಬ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಸುಂದರವಾದ ಸಾರಿ ಲುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ.

First published: