ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲ್ಲ: ಸೌಂದರ್ಯ ಜಯಮಾಲಾ

ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮಿಕುಡು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾರು ವೈಫ್ ಆಫ್ ದೇವದಾಸ್, ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.

First published: