ಬಿ-ಟೌನ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು

 • News18
 • |
First published:

 • 16

  ಬಿ-ಟೌನ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಜೈಸಲ್​ಮೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್

  MORE
  GALLERIES

 • 26

  ಬಿ-ಟೌನ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ

  MORE
  GALLERIES

 • 36

  ಬಿ-ಟೌನ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮುಂಬೈನ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಔತಣಕೂಟದ ವೇಳೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ ಬಗೆ

  MORE
  GALLERIES

 • 46

  ಬಿ-ಟೌನ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್

  MORE
  GALLERIES

 • 56

  ಬಿ-ಟೌನ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 66

  ಬಿ-ಟೌನ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು

  33ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಮರೀನ್ ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು

  MORE
  GALLERIES