Shivaraj Kumar: ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟ ಶಿವಣ್ಣ

ವೇದ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಸದ್ಯ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುತ್ತಾರುಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

First published: