Shah Rukh Khan: ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​ ಶಾರುಕ್​ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

Shah Rukh Khan: ನಟ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಲಾ ಟ್ರೊಬ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರನ್​ ಆದರ್ಶ್​ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

 • News18
 • |
First published:

 • 112

  Shah Rukh Khan: ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​ ಶಾರುಕ್​ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

  ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ಲಾ ಟ್ರೊಬ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ

  MORE
  GALLERIES

 • 212

  Shah Rukh Khan: ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​ ಶಾರುಕ್​ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

  ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 312

  Shah Rukh Khan: ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​ ಶಾರುಕ್​ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

  ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 412

  Shah Rukh Khan: ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​ ಶಾರುಕ್​ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

  ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 512

  Shah Rukh Khan: ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​ ಶಾರುಕ್​ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

  ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 612

  Shah Rukh Khan: ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​ ಶಾರುಕ್​ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

  ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 712

  Shah Rukh Khan: ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​ ಶಾರುಕ್​ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

  ಇಂಡಿಯನ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 812

  Shah Rukh Khan: ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​ ಶಾರುಕ್​ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

  ಇಂಡಿಯನ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಮಂದಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 912

  Shah Rukh Khan: ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​ ಶಾರುಕ್​ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

  ಇಂಡಿಯನ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಮಂದಿ ಶಾರುಖ್​, ಟಬು, ಅರ್ಜುನ್​ ಕಪೂರ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 1012

  Shah Rukh Khan: ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​ ಶಾರುಕ್​ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

  ಇಂಡಿಯನ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್​, ಟಬು, ಅರ್ಜುನ್​ ಕಪೂರ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 1112

  Shah Rukh Khan: ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​ ಶಾರುಕ್​ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

  ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನಲ್ಲಿ ನಟ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 1212

  Shah Rukh Khan: ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​ ಶಾರುಕ್​ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

  ಇಂಡಿಯನ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಮಂದಿ

  MORE
  GALLERIES