ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಗೋದ್ರಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್​

First published: