Darling Krishna-Milana Nagaraj: ಮಿಲನಾ-ಕೃಷ್ಣ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು? ಇಷ್ಟಿದೆ ಇವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಡುವಿನ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು?

First published: