ಆ ದಿನಗಳು ಚೇತನ್​ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​

ಆ ದಿನಗಳು ಚೇತನ್​ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಈ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

First published: