Actress Sudharani: ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ: ಶ್ವಾನ ಕಾಣದೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ!

ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ವಾನ ಗಂಗಮ್ಮ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: