Rishab Shetty: ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಓ ಎಂದು ಕಿರುಚುವ ಸೌಂಡ್ ನಿಜವೇ? ರಿಷಬ್ ಏನಂದ್ರು?

ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೈವ ಓ ಎಂದು ಕೂಗುವ ಧ್ವನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಧ್ವನಿ ನಿಜವಾದದ್ದಾ?

First published: