Richa Chadha-Ali Fazal: ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರು ರಿಚಾ-ಅಲಿ

ರಿಚಾ ಚಡ್ಡಾ ಹಾಗೂ ಅಲಿ ಅವರ ಮದುವೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಮದುವೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ.

First published: