Rakhi Sawant: ಮದುವೆ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಆದಿಲ್! ಟ್ರಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರಾ ರಾಖಿ?

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೇಗಂ ಫಾತಿಮಾ ಆಗಿ ಬದಲಾದ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ನಟಿಯ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಖಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರಕ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡು ಎಂದು ರೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

First published: