Puneeth Rajkumar: 'ರಾಜ'ನಿಲ್ಲದೇ ಇಂದಿಗೆ 7 ತಿಂಗಳು! ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ 'ಅಪ್ಪು' ಮರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರು

Power Star: ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರ, ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ 7 ತಿಂಗಳು. ಅವರಿಲ್ಲದೇ ನಾಡು ಅನಾಥವಾದ ಭಾವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಏಳು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಪ್ಪು ಸಮಾಧಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ.

First published: