Prabhas: ಬಾಲಯ್ಯನ ಎದುರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಭಾಸ್!

ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಅನ್ ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಟಾಕ್ ಶೋಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದ್ರು.

First published: