ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಪುನೀತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!

ಪವರ್​ಸ್ಟಾರ್​​ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸತೀಶ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ 101 ಈಡುಗಾಯಿ ಹೊಡೆದು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

First published:

 • 110

  ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಪುನೀತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!

  ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 210

  ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಪುನೀತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!

  ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ  101 ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 310

  ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಪುನೀತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!

  ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 410

  ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಪುನೀತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!

  ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ  101 ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 510

  ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಪುನೀತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!

  ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 610

  ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಪುನೀತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!

  ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ​ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 710

  ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಪುನೀತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!

  ನಟ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ​

  MORE
  GALLERIES

 • 810

  ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಪುನೀತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!

  ನಟ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ​

  MORE
  GALLERIES

 • 910

  ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಪುನೀತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!

  ನಟ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ​

  MORE
  GALLERIES

 • 1010

  ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಪುನೀತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!

  ನಟ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ​

  MORE
  GALLERIES