ಟಿಕ್​ಟಾಕ್ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

First published: