Niveditha Gowda: ನಿವೇದಿತಾಗೆ ಒಲಿದ ಅನುಬಂಧ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ​ ಎಂಟರ್​ಟೈನರ್ ಅವಾರ್ಡ್!

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅನುಬಂಧ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಎಂಟರ್​​ಟೈನರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ನಿವೇದಿತಾಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: