'ಇವರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ...': ತಾಯಿಯ ಫೋಟೋ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!

Mothers Day: ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಅವಳು ನಮ್ಮ ನೀರು, ಅವಳು ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ .

First published: