Mahalakshmi: ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋವು! ಈಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸುಖ ಮಾತ್ರ

ನಿರ್ಮಾಪಕ ರವೀಂದ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.

First published: